Duelo por la perdida

Dol per la perdua d'un ésser estimat
Psicoteràpia del dol

Aflicció causada per la mort d’una persona estimada.

Encara que entenem el dol com alguna cosa que va més enllà d’un mal psíquic o una aflicció. Suposa un desafiament cap a la pròpia estructura psíquica de la persona. Desenvolupa una resposta emocional, genera un procés per elaborar la pèrdua, procés del pensament mitjançant el qual hom construeix les idees o els conceptes.

 

El dol suposa una elaboració psíquica, malgrat ser dolorós, és indispensable. Es poden distingir 5 etapes:

 

1.- Negació

      No es pot acceptar el que ha passat, és massa dur i dolorós. A vegades sembla que la persona estigui bé, es freqüent sentir que es troba molt sencer, però en realitat el que passa és que encara no pot connectar amb les emocions que li genera la pèrdua.

2.- Ràbia

     Un cop reconeguda la realitat, apareix la ràbia. És una fase que és freqüent atribuir la culpa de la pèrdua a algun factor.

3.- Negociació

     Etapa que la culpa es dirigeix cap un mateix, apareixen recriminacions del que podria haver fet i no vaig fer, el que pot donar voltas de forma torturadora.

Fins que s’arriba a que la realitat és que la persona s’ha anat i no tornarà.

4.- Depressió

     Es començar a assumir de forma definitiva la realitat i això genera tristesa i desesperança.

5.- Acceptació

     Dirigeix a un estat de calma, s’accepta com una cosa que forma part de la realitat de la vida.

 

Si la persona tolera viure el malestar que suposa acceptar la pèrdua, començarà el procés de dol. L’elaboració significa posar-se en contacte amb el buit que ha deixat la mancança, valorar la seva importància i suportar el patiment i frustració que comporta.

 

El subjecte es trobarà poc disponible per afrontar els esdeveniments de la vida. L’ésser estimat perdut continua al nostre psiquisme amb una gran presència. Gradualment hi haurà una adaptació a la vida sense la presència de la persona perduda.

 

 

El dol és un procés important i per això, de sempre, se li ha dedicat un ritual que simbolitza que estem fent un treball d’elaboració intern.

 

 Antigament la persona que es trobava en un procés de dol per la mort d’un ésser estimat. Portava vestits de color negra el primer any, afegia gris i morat el segon any i tornava a vestir de color al tercer any.

 

Avui en dia, no es fa, però internament si que es viu un primer any negra, un segon gris i morat i un tercer que apareix el color, que representa que el dol s’ha acabat o es troba en procés d’acabament.

 

Encara que hi ha pèrdues més traumàtiques, com ara la mort d’un fill o morts en circumstancies dramàtiques, que com és lògic el procés requerirà un període més llarg.

 

Quan ha passat temps de la pèrdua i no s’ha elaborat, parlem de dol patològic.

El subjecte viu una pèrdua d’interès pel mon exterior, amb incapacitat o limitació pel treball productiu. Es pateix una disminució de l’autoestima amb recriminacions i autoacusacions. Viu en un estat de desànim i desesperança.

El subjecte es queda mentalment aferrat a l’esser perdut, immers amb pensaments torturadors que el tenen atrapat.

 

Caldrà que enlloc de donar voltes sobre el mateix, comenci a fer un camí que el porti cap a la recuperació de la seva vida. I aquest camí consisteix en connectar amb el seu mon intern amb un interès per conèixer i comprendre com es funciona mentalment i diferenciar el que desitgem del que veritablement necessitem per ser feliços.

 

En què consisteix la psicoteràpia?

https://neusgarciaguerra.com/en-que-consiste-la-psicoterapia